MEDICUS

  • Powierzchnia: 2000m2

 

  • Wartość inwestycji: 1.700.000,00 PLN